Proiectare, studii de fesabilitate, consultanţă, documentaţii pentru Fonduri Structurale (EU) :

1. Instalaţii electrice

2. Branşamente

3. Tablouri electrice

4. Automatizări industriale

5. Case inteligente (BMS)

6. Instalaţii în construcţii convenţionale şi neconvenţionale

7. Cablaje cu microcontrollere

8. Reţele de calculatoare